Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο. Η κατασκευή της θερμομόνωσης του κτιρίου πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς θερμογέφυρες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα μπαλκόνια, στους προβόλους, στα στηθαία, στην πιλοτή, στις κολώνες, στα δοκάρια, στα ανοίγματα στη βάση της όψης, στα διάφορα πρόσθετα στοιχεία μηχανικής στερέωσης, στη σύνδεση με τη θερμομόνωση του υπογείου και στη σύνδεση με τη θερμομόνωση της οροφής.

Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή της θερμομόνωσης του κτιρίου πρέπει επίσης να δίδεται προσοχή και στις θερμογέφυρες, που παρουσιάζονται σε τυχόν υπόγειες διαβάσεις, στην πιλοτή και στα κρύα ή ανοιχτά γκαράζ κάτω από θερμαινόμενους χώρους.