Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την προετοιμασία και βαφή κάποιας επιφάνειας, ανάλογα με την κατάστασή της, το χώρο (εσωτερικό ή εξωτερικό) που αυτή βρίσκεται, το είδος βαφής που θα εφαρμόσουμε, τον τρόπο εφαρμογής της βαφής, το ύψος της επιφάνειας και πιθανόν και κάποιους άλλους παράγοντες, θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να εφοδιασθούμε με τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία (πλην του χρώματος βεβαίως), ώστε να κάνουμε τη δουλειά σωστά και με το λιγότερο δυνατό κόπο.Αν η επιφάνεια φθάνει σε ύψος ή είναι ταβάνι, τότε θα χρειασθούμε κάποια σκάλα ή σε κάποιες περιπτώσεις σκαλωσιά. Αν η επιφάνεια παρουσιάζει ατέλειες, ρωγμές, τρύπες, έχει παλαιά αποσαθρωμένα χρώματα, θα χρειασθούμε γυαλόχαρτο για να την τρίψουμε, σπάτουλα ή ξύστρα για να απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία, σκούπα για να απομακρύνουμε τις σκόνες από αυτή, σπάτουλα - στοκαδόρο (διάφορα μεγέθη) για να στοκάρουμε τις ρωγμές, τις τρύπες και άλλες ατέλειες και βέβαια τα κατάλληλα επισκευαστικά προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το είδος της επισκευής που πιθανόν πρέπει να προηγηθεί της βαφής.